HKSO home url

Facebook Url
Instagram Url
2024香港特奧融合高爾夫球邀請賽
2024香港特奧融合高爾夫球邀請賽

2024香港特奧融合高爾夫球邀請賽

日期:12/03/2024

地點:賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場

參與人數:9名運動員及9名嘉賓球手

按此查看活動相片。